Akty prawne

icon_50x50ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r

icon_50x50Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

icon_50x50ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020- obowiązujące od dnia 9.09.2017 r.

icon_50x50ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020- obowiązujące do 9.09.2017 r.

icon_50x50USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności- obowiązująca od 2.09.2017 r.

icon_50x50USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności obowiązująca do 2.09.2017 r.

icon_50x50Wytyczne nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

icon_50x50WYTYCZNE NR 6/4/2017 w zakresie jednolitego  i prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

icon_50x50WYTYCZNE NR 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

icon_50x50WYTYCZNE NR 4/2/2017 w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grypy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

icon_50x50WYTYCZNE NR 2/1/2016 w zakresie prawidłowego i jednolitego wykonywania zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Załącznik nr 1 do wytycznych 2/1/2016
Załącznik nr 2 do wytycznych 2/1/2016
Załącznik nr 3 do wytycznych 2/1/2016
Załącznik nr 4 do wytycznych 2/1/2016