Operacja własna – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

2352

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl dnia 04.11.2020 r.  dotyczącego realizacji operacji własnej Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 04.11.2020 r. do godz. 16:00 żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 1.1.5 Opracowanie koncepcji i projektu szlaków rowerowych na obszarze LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.