Ankieta potrzeb obszaru LGD „Razem na wyżyny”

4381

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. Aktualnie trwają rozmowy nad wprowadzeniem wielofunduszowości dla LGD w okresie programowania na lata 2021 – 2027. Formuła ta pozwoliłaby na realizowanie projektów za pośrednictwem LGD nie tylko ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jak dotychczas, ale również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużą nam w przygotowaniu diagnozy potrzeb dla obszaru LGD. 

Ankieta będzie aktywna do 20.01.2021 r.