Dodatkowe 2,3 mln zł w LSR „Razem na wyżyny”

3226

Drodzy Mieszkańcy, Liderzy z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia “Razem na wyżyny” zachęcamy WAS do wspólnego planowania  

MRIRW wydłuża realizację PROW-u na lata 2014-2020 o około 1,5 roku. Na ten wydłużony okres Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” otrzyma dodatkową alokację środków finansowych w wysokości 527 000,00 euro (około 2,3 mln zł). Wspólnie z Wami chcemy zaplanować przeznaczenie tych funduszy, aby w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszego obszaru i mieszkańcom. Dlatego zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która posłuży do zaplanowania kierunków wydatkowania tych środków. Odpowiedzi można przesyłać do dnia 26 maja 2021 r., mailowo, składać osobiście do biura Stowarzyszenia w Mykanowie lub wypełnić ankietę dostępną pod linkiem: https://forms.gle/WEmmcA4FDqTgd3ms9

ANKIETA

1. Jakie przedsięwzięcia powinny być finansowane na obszarze LGD “Razem na wyżyny” z dodatkowej alokacji? – proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi
a) tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej;
b) integracja mieszkańców (np. wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne itp.);
c)  kultywowanie i promocja lokalnej historii i kultury;
d) aktywizacja mieszkańców do wspólnego planowania i działań na rzecz swoich miejscowości, gminy;
e) zakładanie nowych firm;
f) rozwój istniejących firm.

2. Jaka kwota dofinasowania byłaby według Ciebie wystarczająca na założenie działalności gospodarczej? – proszę wybrać 1 odpowiedź
a) 50 000,00 zł
b) 75 000,00 zł
c) 100 000,00 zł

3. Zakładając, iż jesteś pomysłodawcą projektu na przedsięwzięcia lokalne skierowane do mieszkańców Twojego obszaru, jakie dofinansowanie byłoby wystarczające? – proszę wybrać 1 odpowiedź
a) 5 000,00 zł
b) 10 000,00 zł
c) 25 000,00 zł
d) 50 000,00 zł

4. Zakładając, iż jesteś pomysłodawcą projektu na stworzenie miejsca ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, jakie dofinansowanie byłoby wystarczające? – proszę wybrać 1 odpowiedź
a) 50 000,00 zł
b) 100 000,00 zł
c) 150 000,00 zł
d) 200 000,00 zł

5. Czy uważasz, iż efektywny rozwój Twoich okolic (gminy) zależy od zaplanowania potrzeb i pomysłów z udziałem lokalnej społeczności i stworzenia planu rozwoju miejscowości/gminy?
a) Tak
b) Nie

6. Jesteś:
a) przedstawicielem organizacji pozarządowej
b) przedstawicielem gminy
c) przedstawicielem gminnej instytucji kultury
d) przedsiębiorcą
e) mieszkańcem gminy należącej do Lokalnej Grupy Działania (wpisz jakiej?)…………………………….