Inauguracja realizacji projektu grantowego AIILS

18691

Miło nam poinformować, iż w dniu 9 kwietnia 2018 r. przedstawiciele LGD Jolanta Brzozowska-Ciura- prezes i Zdzisław Bęben- sekretarz podpisali umowę o przyznanie pomocy na projekt grantowy o nazwie „INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY” tzw. AIILS jako pierwsze LGD w województwie śląskim.

Chcąc podkreślić ten fakt, zaangażowanie i pracę, przede wszystkim lokalnych liderów organizacji, którzy w dniach 9 i 10 kwietnia stali się Grantobiorcami, 11 kwietnia br. Zarząd LGD dokonał uroczystego wręczenia umów o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego trzynastu organizacjom -Grantobiorcom.

Odbyło się to podczas uroczystego spotkania zorganizowanego w Restauracji Nova Stodoła w Kłomnicach. Było to możliwe dzięki pomocy i uprzejmości Wójta Gminy Kłomnice p. Piotra Juszczyka, któremu składamy serdeczne podziękowania.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ Kłomnice to Gmina, w której kwitnie działalność społeczna i oddolne inicjatywy (na tym terenie działa 46 organizacji społecznych), a to jest właśnie myślą przewodnią projektów grantowych.

Nawiązując do tej tematyki p. Wójt- Piotr Juszczyk oraz p. Robert Kępa – specjalista ds. promocji zaprezentowali działalność sektora organizacji pozarządowych oraz przykłady partnerskiej i efektywnej współpracy pomiędzy sektorem NGO i jednostkami sektora finansów publicznych.

Prezes LGD- Jolanta Brzozowska-Ciura przypomniała wszystkim historię tworzenia i wdrażania w życie projektu AIILS. Ku miłemu zaskoczeniu uczestników ogłosiła konkurs dla Grantobiorców na najciekawszą prezentację zrealizowanego zadania, w którym nagrodą będzie laptop.

Edyta Bauć- dyrektor biura LGD, opowiedziała o 13 zadaniach, które będą realizowane. Była to również okazja do zaproszenia wszystkich na różnego rodzaju imprezy plenerowe, które będa się działy, o których będziemy informować na naszej stronie i na facebooku.

Dziękujemy za obecność przedstawicielom 13 organizacji, które są Grantobiorcami – pionerami województwa śląskiego oraz Wójtom i przedstawicielom naszych partnerskich gmin za obecność i za deklarowane wsparcie swoich organizacji, p. Jadwidze Zawadzkiej – Wójt Gminy Kruszyna, p. Piotrowi Juszczykowi – Wójt Gminy Kłomnice, p. Pawłowi Militowskiemu – Wójt Gminy Rędziny i p. Agnieszce Związek -sekretarz Gminy Miedźno.

Grantobiorcy projektu grantowego:

OSP w Mykanowie-Co nam w duszy gra? – cykl warsztatów muzycznych i tanecznych oraz organizacja wydarzenia muzycznego Orkiestrada.

Stowarzyszenie Gospodarstw edukacyjnych Województwa Śląskiego- Z ekologią na Ty! – akcja marketingowa i cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci z terenu LGD „Razem na wyżyny”

OSP Karczewice – Garnek -Organizacja warsztatów pierwszej pomocy dla uczniów z terenu LGD oraz kampanii informacyjnej adresowanej do mieszkańców LGD dotycząca promocji działań prowadzonych przez OSP

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwojowych – Codziennie pewna siebie – cykl zajęć integracyjnych dla kobiet z obszaru LGD

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy” – Fabryka młodych naukowców wrażliwych na środowisko.

Klub Sportowy „Dąbrowianka” w Dąbrowie Zielonej – Eko-akademia sportu – wspieranie rozwoju oraz zainteresowań dzieci poprzez organizację zajęć z piłki nożnej oraz eko warszatów plastyczno- technicznych.

GOK w Dąbrowie Zielonej – Organizacja warsztatów muzycznych dla Młodzieżowych Orkiestr Dętych i kapelmistrzów MOD z terenu LGD „Razem na wyżyny” wraz z koncertem plenerowym Młodzieżowych Orkiestr Dętych i Dud Szkockich

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice – Kłomnickie Smaki- organizacja zajęć kulinarnych i druk książki z przepisami dań regionalnych

Stowarzyszenie „Aktywnie Działajmy Razem” -Zdrowi! Aktywni! Bezpieczni! – cykl zajęć integrujących i aktywizujących dla mieszkańców obszaru LGD

Stowarzyszenie „Wiejska pracownia rękodzielnicza – sielskie sioło” – Warsztaty rozwijające pasje i zainteresowania mieszkańców LGD.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Mykanów „Mykanów, tu chce się żyć” -Robostrefa – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Mykanów

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA” – „Teatr objazdowy DRATWA” – organizacja warsztatów teatralnych oraz pokaz spektaklu w gminach obszaru LGD

OSP w Jackowie – „Żyjmy zdrowo i sportowo” – czyli spływ kajakowy, rajd rowerowy, zajęcia ruchowe i spotkania z dietetykiem.