Lokalne Grupy Działania mają realny wpływ na rozwój obszarów wiejskich

2038

Według danych z sierpnia 2020 r. 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania w ramach PROW 2014-2020.

W Polsce 2234 gminy jest objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Co oznacza, że średnio o w każdej gminie zostało utworzonych 3,81 miejsc pracy.

Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” obejmuje obszar 6 gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny. Do chwili obecnej utworzonych zostało 53,16 miejsc pracy, co daje 8,86 miejsc pracy na jedną gminę. To ponad połowa więcej niż średnia krajowa!

Do sierpnia ubiegłego roku przy wsparciu LGD powstało 4328 nowych firm.

Dzięki pomocy Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na naszym obszarze powstały 33 nowe firmy. Natomiast 10 istniejących firm skorzystało z dotacji na rozwój swojej działalności.