Odbyło się szkolenie z realizacji i rozliczania zadania w ramach projektu grantowego MAR

8282

W dniu 5 czerwca 2019 roku odbyło się szkolenie z realizacji i rozliczania zadań w ramach projektu grantowego MAR. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, którzy w listopadzie 2018 roku podpisali umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej.