Odbyły się szkolenia z zakresu rozwijania przedsiębiorczości

32131

W dniu 11 września w Mykanowie i 12 września w Rędzinach odbyły się spotkania szkoleniowe dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej oraz właścicieli firm, którzy chcą rozwijać swoją działalność. W spotkaniach wzięło udział 57 osób. Szkolenie prowadziła Edyta Bauć – pracownik biura LGD „Razem na wyżyny”. Głównym celem spotkania było omówienie zasad i sposobu wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu. Dzięki aktywnemu udziałowi uczestników spotkania poruszano wiele tematów i wyjaśniano wątpliwości osób zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w spotkaniach i zapraszamy na konsultacje do biura LGD w Mykanowie.