Podsumowanie wdrażania LSR w latach 2016-2023

76

W ramach realizacji Planu komunikacji w dniach 25-26 października oraz 6-8 listopada 2023 r. odbyły się spotkania mające na celu podsumowanie ostatnich 7 lat wdrażania LSR w latach 2016-2023.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział!