Posiedzenie Rady

1364

W dniu 23.04.2019 r. o godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia w Mykanowie ul. Cicha 72 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące oceny końcowej, wyboru zadań i ustalenia kwot grantów, wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019/G pt. „ Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD „Razem na wyżyny” sposobem na wzmocnienie tożsamości lokalnej”