Rejestr wniosków w naborach 1/2023, 2/2023, 3/2023

350

W dniu 31 lipca 2023 r. LGD „Razem na wyżyny ” zakończyła nabory wniosków na działania z zakresu: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD, Rozwój działalności gospodarczej i Podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy rejestr złożonych wniosków w poszczególnych naborach:

1/2023 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

2/2023 Rozwój działalności gospodarczej

3/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej