Rekrutacja na stanowisko pracy

17213

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 10 do 17 stycznia 2019 r. (do godz. 16.00) w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy”.
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

Ogłoszenie – wytyczne konkursu

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę

Oświadczenie o obywatelstwie i korzystaniu z pełnych praw publicznych

Procedura rekrutacji pracowników