Relacja z wyjazdu studyjnego pn. „Lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki działań realizowanych na obszarach wiejskich”.

97

W dniach 27-28 października 2023 roku Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zorganizowało wyjazd studyjny pn.  „Lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki działań realizowanych na obszarach wiejskich”. W wyjeździe udział wzięło 50 osób będących lokalnymi liderami członkami organizacji pozarządowych, przedstawicielami i pracownikami JST zamieszkującymi powiat kłobucki i częstochowski.

Podczas dwudniowego wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli okazję wymienić się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu aktywizacji społeczności oraz rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich na przykładzie zrealizowanych projektów w woj. śląskim. Dzięki wizytom w miejscach, gdzie realizowano działania/inicjatywy/inwestycje/projekty, które wspierają rozwój obszarów wiejskich, w tym przedsięwzięcia związane z aktywizacją mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich/ związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych/ dot. infrastruktury turystycznej uczestnicy poznali potencjał wizytowanego obszaru, zapoznali się z zasadami planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem istniejącego potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, a także zdobyli informacje i wiedzę, która pokazała im jak potencjał mieszkańców jest ważny i istotny w promocji produktów lokalnych i jak ten potencjał wykorzystać w celu planowania promocji lokalnych produktów. Ponadto uczestnicy poznali przykłady przedsięwzięć, które poprawiły dostęp do infrastruktury publicznej, w tym do infrastruktury społecznej. Uczestnicy wymienili doświadczenia i przeanalizowali dobre praktyki, a także poszerzyli wiedzę z zakresu rozwoju i podnoszenia atrakcyjności własnego obszaru przy wykorzystaniu istniejących narzędzi oraz dostępnych instrumentów finansowych.

Partnerem zadania był Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, który wsparł realizację operacji w działaniach promocyjnych i związanych z rekrutacją uczestników.

Wyjazd studyjny został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022–2023.