Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

21329

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni socjalnych z terenu LGD, na spotkanie informacyjno- konsultacyjne dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,w szczególności zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 września 2016 r o godz. 9:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie,ul Samorządowa 1a.

Tematyka spotkania będzie obejmować:

  • omówienie warunków dostępu dotyczących wnioskodawcy i realizowanej operacji zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 września 2015 r. i rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25 sierpnia 2016 r.;
  • zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej;
  • zasady realizacji operacji;
  • zasad oceny i wyboru operacji przez LGD oraz oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi
  • dyskusję, w tym pytania i odpowiedzi uczestników spotkania.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pod numerem tel. 34 374 00 01, 724 043 108, bądź drogą mailową biuro@razemnawyzyny.pl