Szkolenie w LGD Gościniec 4 Żywiołów

2719

W dniach 17-18 listopada 2017 r. przedstawiciele Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracownicy biura uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu wyjazdowym, które odbyło się na obszarze działania LGD Gościniec 4 Żywiołów. Spotkanie dało uczestnikom wiedzę teoretyczną dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych, działalności gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych oraz wiedzę praktyczną, ponieważ tamtejsze LGD prowadzi Inkubator kuchenny w Zakrzowie oraz jest współzałożycielem spółdzielni socjalnej. Organizacje te współpracują ze sobą a jedną z osób zaangażowanych w te różnorodne działania jest Prezes LGD p. Renata Bukowska, która prowadziła dla nas większą część wykładów i pokazywała nam działanie inkubatora w praktyce.

Wyjazd był bardzo owocny. Serdecznie dziękujemy pani Renacie Bukowskiej za przekazaną wiedzę.

Zdjęcia