Szkolenie z ochrony danych osobowych

22179

W dniu 29 lipca 2016 r odbyło sie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, które przeprowadziła  dr Marlena Sakowska – Baryła radca prawny z Łodzi. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy biura Stowarzyszenia „Razem na wyzyny” oraz członkowie Rady. Program szkolenia obejmował podstawy prawne ochrony danych osobowych oraz zakres ich stosowania. Omówiono system ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu oraz podmioty odpowiedzialne za jego wdrażanie, zasady przetwarzania i powierzania przetwarzania danych osobowych. Przekazane zostały również informacje na temat rejestracji zbiorów danych osobowych. Osoby uczestniczące w szkoleniu uzyskały wiedzę, która z pewnościa będzie przydatna w pracy w Stowarzyszeniu przy działaniach, w których będziemy mieć do czynienia z danymi osobowymi osób ubiegajacych się o dofinansowanie, beneficjentów, uczestników naszych szkoleń czy spotkań informacyjnych.