Wyniki przeprowadzonych naborów wniosków 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej

3754

W dniu 1 grudnia  2017 r. Rada Stowarzyszenia “Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborach 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej.

Poniżej znajdziecie Państwo uchwały wraz z listami operacji oraz protokół z posiedzenia Rady.

Jednocześnie informujemy, że od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcom protest zgodnie z warunkami opisanymi w Procedurze wyboru i oceny operacji dla operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych) (rozdz. VI Złożenie i rozpatrywanie protestu).

Jednocześnie informujemy, iż na liście operacji wybranych znajdują się wnioski, które mieszczą się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze oraz operacje, dla których na dzień wyboru brak jest środków finansowych. Wnioski te stanowią listę rezerwową i w momencie pojawienia się wolnych środków w naborze w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosków do Zarządu Województwa może im zostać przyznane dofinansowanie.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone wnioski.

icon_50x50Protokół z posiedzenia Rady

icon_50x50Uchwała nr 5/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

icon_50x50Lista operacji niezgodnych z LSR  w konkursie 1/2017

icon_50x50Lista operacji zgodnych z LSR w konkursie 1/2017

icon_50x50Lista operacji wybranych w konkursie 1/2017

icon_50x50Uchwała nr 6/2017 Rozwój działalności gospodarczej

icon_50x50Lista operacji zgodnych z LSR  w konkursie 2/2017

icon_50x50Lista operacji wybranych w konkursie 2/2017