top Aktualności - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Rada rozpatrzyła protesty w ramach konkursów 4/2020, 5/2020...

W dniu 18 stycznia 2021  r. członkowie Rady rozpatrzyli protesty wniesione przez Wnioskodawców, którzy złożyli...

Operacja własna – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl dnia 18.12.2020 r.  dotyczącego realizacji operacji własnej...

Ankieta potrzeb obszaru LGD „Razem na wyżyny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na wyżyny” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów...

Wyniki konkursu 6/2020 Rozwój działalności gospodarczej

W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny,...

Praca biura w Wigilię i 31.12.2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r. biuro Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny"...

Wyniki konkursu 3/2020, 4/2020, 5/2020

W dniu 16 grudnia 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia...

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny”...

17 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM...

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zwaną dalej LGD, w ramach realizacji Strategii Rozwoju...

Anulowanie informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny" anulował Informację o planowanej do realizacji operacji...
Wypełnij anonimową ankietę!
Ankieta potrzeb obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Razem na wyżyny"
LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, która swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny, rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory Stowarzyszenie pełniło rolę operatora w dystrybucji środków z osi LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Aktualnie wszystkie LGD z województwa śląskiego prowadzą negocjacje z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Województwa Śląskiego dotyczące możliwości rozszerzenia zakresu zarządzanych środków o Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dlatego przekazujemy na Państwa ręce ankietę sporządzoną na potrzebę wyłonienia z szeregu zakresów, jakie proponują nam ww. fundusze tj. EFRROW, EFS i EFRR, w nowym okresie programowania tych najbardziej potrzebnych i dostosowanych do potrzeb naszego obszaru. Prosimy mieszkańców terenu LGD „Razem na wyżyny” oraz lokalnych liderów o wskazanie – poprzez narzędzie, jakim jest załączona ankieta – kierunków rozwoju dla poszczególnych gmin partnerskich.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup