Unieważnienie postępowania dot. wydania gry planszowej

1166

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego z dnia 28.02.2024 r. dotyczącego „Wydania i dostawy gier planszowych” zamawiający unieważnienia postępowanie, z uwagi na to iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.