Folgopoly – intensywne prace nad grą planszową

105

W ramach operacji własnej „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej! – projekt na BIS” wydana zostanie gra planszowa promująca zasoby obszaru LGD „Razem na wyżyny” oraz szlak rowerowy „Folga na zakolu”.

W tworzenie gry zaangażowane są organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD. Pod koniec zeszłego roku odbyły się spotkania w każdej z 6 członkowskich gmin podczas których omawiane były propozycje miejsc, zasobów wydarzeń, które powinna promować gra planszowa.

Na podstawie tych ustaleń powstała wstępna plansza do gry i wybrana została nazwa – FOLGOPOLY. Gra nawiązuje do bardzo popularnej gry, w której kupuje się obiekty, stawia domy i hotele, ale jest w niej dużo urozmaiceń i dodatkowych atrakcji, ale przede wszystkim można zostać właścicielem np. kamieniołomu w Rudnikach czy zalewu w Ostrowach nad Okszą.

Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI w. w Ostrowach nad Okszą za mnóstwo inspiracji i pomysłów. Dalej pracujemy nad ostateczną wersją gry i mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się na próbnej rozgrywce.

Nie zapominamy także o naszych najmłodszych graczach. Na odwrocie planszy znajdzie się gra planszowa dla najmłodszych mieszkańców obszaru LGD, z prostymi zasadami, ale przemyciliśmy tam dużo wiedzy o historii i zasobach naszego obszaru.