W grudniu ogłaszamy konkurs na zakładanie działalności gospodarczej

12927

W grudniu 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków na wsparcie dla osób fizycznych, mieszkańców obszaru, niebędących rolnikami, którzy chcą założyć własną firmę. Do wykorzystania będzie kwota 400 tys. zł i wsparcie dla 8 projektów. Kwota dofinansowania każdego projektu to 50 000 zł, za które wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotów i usług, remontów budynków, niezbędnych do prowadzenia działalności. Osoba chcąca pozyskać wsparcie nie musi wnosić swoich środków i może pozyskać 100% dofinansowania na wszystkie wydatki wskazane w zestawieniu kosztów. W ramach konkursu należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i biznesplan. Wniosek jest spisem najważniejszych danych. Biznesplan to zobrazowanie całego pomysłu na biznes. Zawiera opis oferowanych produktów lub usług, dostawców, odbiorców, sposobów promocji, dystrybucji, analizę konkurencji oraz kalkulację kosztów i przychodów prowadzenia firmy.

Szkolenia będą się odbywać w pierwszej połowie grudnia, o czym będziemy Państwa informować.

Ulotka