Pozyskaj środki na kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD

12426

31 grudnia 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach projektu grantowego z zakresu tradycji, historii i lokalnego dziedzictwa, który potrwa do 28 stycznia 2019 r. Środki mogą pozyskać organizacje pozarządowe, instytucje i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami minimum 12 wnioskodawców otrzyma dofinansowanie na realizację pomysłów w wysokości od 10 000 do 25 000 tyś zł. Koszty, które mogą zostać sfinansowane z przyznanej pomocy, stanowią szeroki wachlarz usług, opłat i zakupów. Ograniczenie dotyczy wysokości łącznej kwoty na zakup sprzętów, urządzeń, przedmiotów, w szczególności środków trwałych – może stanowić ona maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty. Wartość całego zadania (projektu) musi obejmować również wkład własny wnioskodawcy w wysokości minimum 5% wnioskowanej kwoty grantu – może być to nieodpłatna praca osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z obszaru LGD do udziału.