Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Wykonanie i dostawa 50 sztuk leżaków reklamowych z grafiką”

262

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”  informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 02.02.2024 r. dot.  „Wykonanie i dostawa 50 sztuk leżaków reklamowych z grafiką” wpłynęły następujące oferty:

L.p.WykonawcaZaoferowana cena brutto
 1.EMAR Sp. z o.o.7380,00 zł
 2.Kadabra Dariusz Wieczorek8917,50 zł
 3.FFHU CONSNET Jan Glina6365,25 zł
 4.Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk7380,00 zł
 5.PPHU LIR Elżbieta Zajet10147,50 zł
 6.Rekus Kingra Świderska & Michał Świderski s.c7995,00 zł
 7.AL-MI Paulina Wojewodzic7872,00 zł
 8.PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama11193,00 zł
 9.XD GIFTS Sp. z o.o.7918,13 zł
 10.GABIDRUK Bogdan Waśniowski12300,00 zł
 11.dB Unlimited Ludmiła Śnieżko6457,95 zł

W wyniku oceny złożonych ofert, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy FFHU CONSNET Jan Glina z kwotą brutto 6365,25 zł.

Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

  • Cena brutto (100%)

Wszystkim Oferentom bardzo dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem i złożenie ofert.