Informacja o udzieleniu zamówienia

512

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych” z dnia 22.03.2023 r., w wyniku oceny złożonych ofert, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

APLIKUZ Piotr Pindel

z kwotą brutto 131 979,00 zł 

Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

  1. Cena brutto (100%)

Wszystkim Oferentom bardzo dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem i złożenie ofert.