Informacja o udzieleniu zamówienia

83

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę ekranu do kina plenerowego” z dnia 19.04.2024 r., złożona została jedna oferta, przy ocenie stwierdzono, iż oferta spełnia warunku udziału w postepowaniu.

Wybrana oferta: Grupa Luxpol Wolek sp. k.

z kwotą brutto 8 425,50  zł 

Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o wyznaczone kryteria oceny:

  1. Cena brutto (100%)