Informacje dla wnioskodawców poddziałania 19.2

23155

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR, zostały zaktualizowane informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu oraz zamieszczono formularz Biznesplanu- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 .

Poniżej udostępniamy Państwu link do strony ARiMR :

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność