Konsultacje dla organizacji pozarządowych

3865

W imieniu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do Mobilnego Punktu Informacyjnego do siedziby naszego stowarzyszenia w dniu 19 stycznia 2017 r w godz. 11:00-14:00.

Pozostałe terminy i miejsca dyżurów JOWES