Wyniki konsultacji

27911

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach propozycji zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz w lokalnych kryteriach wyboru. Państwa uwagi zostały uwzględnione, a ostateczne zmiany w w/w dokumentach zostaną zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w dniu 27 stycznia 2017 r.