Konsultacje społeczne LSR i kryteriów wyboru

4064

Dzięki wytężonej pracy Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny” oraz Państwa aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych z „Leadera”, po raz drugi mamy możliwość pozyskać dodatkowe fundusze w wysokości 1 mln zł, które wykorzystamy na rozwój naszych 6 gmin. Na powyższą kwotę składa się bonus finansowy w wysokości 730 000 zł oraz tzw. różnice kursowe 304 tyś zł (przeliczenie kwot z PLN na euro).

W związku z powyższym kwoty te należy uwzględnić w bieżącym budżecie LSR. Zarząd Stowarzyszenia zaproponował zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Środki, o których mowa powyżej, zostałyby wykorzystane głównie na rozwój działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

Zarząd zaproponował również zmiany w kryteriach wyboru.

Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi zmianami. Jeśli mają Państwo do nich uwagi lub chcecie zgłosić inne propozycje, należy wypełnić Formularz uwag i przesłać go do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” do dnia 31 maja 2020 r. (mailowo, osobiście lub pocztą-liczy się data wpływu do biura LGD).

Wykaz proponowanych zmian w LSR (w PLN)

LSR z zaznaczonymi propozycjami zmian (w euro)

Wykaz proponowanych zmian Kryteriach wyboru operacji

Wykaz proponowanych zmian Kryteriach wyboru Grantobiorców

Formularz uwag