Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” za nami.

11264

W dniu 14 maja 2019 r.  w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Razem na wyżyny”. Zebranie prowadziła Prezes Jolanta Brzozowska – Ciura.

Na wstępie dyrektor biura Edyta Bauć omówiła propozycje zmian w lokalnych kryteriach wyboru oraz Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023 Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. 
Zmiany w w/w dokumentach były wcześniej poddane konsultacją społecznym.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjęli uchwały zatwierdzające zmiany w :
– Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023,
– Kryteriach wyboru.
Dzięki efektywnej pracy LGD oraz zaangażowaniu i chęci korzystania z funduszy unijnych przez mieszkańców naszego obszaru w minionym okresie rozliczeniowym 2016-2018, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” otrzymało bonus finansowy w kwocie 730 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na rozwój przedsiębiorczości. Dla uczczenia sukcesu Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” przygotował dla uczestników słodką niespodziankę 🙂