Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

64

W dniu 27 maja 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Skarbnika oraz sprawozdanie finansowe.

Członkowie zatwierdzili także zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 oraz Kryteria wyboru operacji oraz Kryteria wyboru Grantobiorców na lata 2024-2029.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim Członkom Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.