Nagrody Starosty dla członków naszego LGD

1598

W dniu 26 lutego 2022 roku w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”, dla osób najbardziej zasłużonych dla powiatu częstochowskiego.

Statuetki otrzymało 8 laureatów.  Wśród osób wyróżnionych przez Starostę Częstochowskiego znalazły się osoby, od dawna związane ze Stowarzyszeniem „Razem na wyżyny” a także aktywnie działające w naszych organach.

W kategorii „Kultura i Edukacja” statuetkę, otrzymała p. Lilla Deska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej – wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, a obecnie Sekretarz Zarządu.

W kategorii „Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia” statuetką nagrodzono – p. Krzysztofa Wójcika, nauczyciela, i propagatora kultury i historii regionu (gm. Kłomnice), od wielu lat członka Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” a obecnie wiceprzewodniczącego Rady LGD.

Wśród nagrodzonych znalazł się także Teatra DRATWA z Kłomnic oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Mykanowa, które od wielu lat współpracują z naszą LGD.

Wszystkim nagrodzonym oraz nominowanym pragniemy złożyć serdeczne gratulacje.

Źródło zdjęć: https://www.czestochowa.powiat.pl/statuetki-starosty-czestochowskiego-wreczone?fbclid=IwAR1vG4Xnv3sj7U09f89A8EQP8GpzaTO81rjNOYbek12cckOXpfcR60M3LYE