O nowej strategii w telewizji NTL Radomsko

22902

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” w ramach realizacji planu komunikacji ze społecznością lokalną informuje o swoich działaniach dotyczących wdrażania strategii. Uczestniczyliśmy w sesjach Rad Gmin, gdzie zostały przekazane informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania na swoje działania, ukazują się artykuły w gazetach lokalnych, na naszej stronie internetowej, na stronach naszych gmin. Mieliśmy także swoje „pięć minut” w telewizji NTL Radomsko. Pod poniższym linkiem mogą Państwo obejrzeć wydanie Kuriera, w którym zaprezentowano nasze najbliższe plany związane z wdrażaniem LSR.

http://www.tvntl.pl/programy-mainmenu-30/122-gowny-serwis-informacyjny/18309-kurier-25062016