Odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

19061

W dniu 14 marca w biurze Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” odbywało się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach projektu grantowego pt. „Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej”. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji. Informacje przekazane na spotkaniu dotyczyły zmian jakie zostały wprowadzone w ogłoszeniu o naborze, wniosku, Procedurze oraz najważniejsze informacje na co należy zwrócić uwagę przygotowując wniosek. Serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniach i zapraszamy do składania wniosków w najbliższym naborze. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 374 00 01, 724 043 108, mailowo biuro@razemnawyzyny.pl lub osobiście w biurze Stowarzyszenia w Mykanowie przy ul. Cichej 72.