Jak otrzymać dofinansowanie na założenie i rozwój firmy?

21192
28 czerwca br. częstochowska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców subregionu północnego.
Podstawowe zagadnienia, jakie zostaną poruszone, to oferta działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Na spotkanie zostaną zaproszeni przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, którzy przedstawią możliwości wsparcia w RPO WSL firm i przedsiębiorstw regionu. Przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie poinformują o  możliwościach skorzystania z funduszy unijnych w ramach innych programów operacyjnych w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Nie  zabraknie na tym forum reprezentantów Lokalnych Grup Działania, którzy przedstawią możliwości pozyskania dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
Spotkanie odbędzie się w częstochowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przy Alei Niepodległości 20/22 w godzinach 10:00 – 14:00.