Młodzież z Żeromskiego w poszukiwaniu skarbu „Na wapiennym szlaku”

27247

W dniu 9 czerwca grupa uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Częstochowie odbyła warsztaty terenowe w kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach. Ponad 20-osobowa grupka młodzieży wraz ze swymi nauczycielami poszukiwała skarbu „Na wapiennym szlaku”. Wszystkim uczestnikom udało się ukończyć quest i odgadnąć hasło, za co zostali obdarowani drobnymi upominkami.
Zapraszamy wszystkich, na nasze wycieczki questowe także do pozostałych miejscowości: Dabrowa Zielona – „Kamienne dzieci przy Dąbrowskim Kościele”, Borowno – „Śladami sławnych i świętych”, Mokra – „Z ułanem na polu bitwy”, Garnek – „W gnieździe Reszków”, Kruszyna – „Kruszyna pod lupą – historia znana i nie znana”.

„QUEST” to nie tylko dobra zabawa, ale również sprawdzian wiedzy nabytej na lekcjach geografii z wykorzystaniem jej w praktyce.