Kolejne spotkanie w sprawie utworzenia szlaku rowerowego łączącego Gminy naszego LGD.

384

W dniu 17 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia koncepcji szlaków rowerowych na ternie LGD ,,Razem na wyżyny”.

Tym razem również gościliśmy pasjonatów jazdy na rowerze, znających bardzo dobrze tereny naszego LGD. Na spotkaniu pojawił się także przedstawiciel firmy zajmującej się tworzeniem koncepcji szlaków rowerowych, który przekazał nam dużo cennej wiedzy, o aspektach technicznych, kwestiach bezpieczeństwa na szlaku i procedurach związanych z uzgodnieniami przebiegu szlaku.

Efektem spotkania było wyznaczenie proponowanego przebiegu szlaku na udostępnionej mapie.

Wszystkie uzyskane od uczestników informacje będziemy brać pod uwagę konstruując zapytanie na stronę internetową www.razemnawyzyny.pl o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej opracowania koncepcji szlaków rowerowych na obszarze LGD.

Serdecznie dziękujemy za udział w naszych spotkaniach roboczych, a także wszelkie sugestie przekazywane zarówno osobiście jak i mailowo. Wiedza lokalnych pasjonatów turystyki rowerowej jest dla nas kluczowa przy tworzeniu produkty turystycznego dla naszej społeczności i mamy także nadzieję, że pozwoli on ściągnąć na nasze piękne, ale mało znane tereny, innych pasjonatów dwóch kółek.