Warsztaty w ramach Konkursu Grantowego „Równać Szanse”

3342
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie Grantowym „Równać Szanse” zapraszamy na spotkanie warsztatowe, przygotowujące do napisania wniosku.
Obecnie w Polsce jest prawie 3 miliony Młodzieży w wieku 13-19 lat. To całkiem sporo. Do tej młodzieży właśnie kierujemy propozycję, by spróbowali swoich sił w programie „Równać Szanse”, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie.
Młodzież, by zrealizować projekt, podejmuje współpracę z lokalnymi podmiotami z grona NGO i JST, czyli: stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, GOK-i, OSP i grupy nieformalne, ale działa samodzielnie, korzystając ze wsparcia ekspertów. Kwota dofinansowania: 8,5 tys. zł (bez konieczności wkładu własnego).
Obszar: miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach (ul. Częstochowska 96 (42-270 Kłomnice) w dn. 28 września Godz.11.00- 13.00
Spotkanie będzie się składać z dwóch części: 1. Idea, cele Programu „Równać Szanse”, 2. Cześć praktyczna:  Jak wypełnić wniosek?
Zaproszenie na wydarzenie dostępne także TUTAJ
Zgłoszenia można dokonywać pod tym LINKIEM ale osoby które się nie zgłoszą także będą mogły wziąć udział.
Pomoc w organizacji spotkania: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”
 

 

Żywiecka Fundacja Rozwoju, jako Partner Regionalny Programu na terenie województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, zaprasza do składania wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse”.

4 sierpnia ruszył nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020 skierowany do lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych z małych miejscowości.

W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 01.02.2021 r. a 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
  • miejskie i gminne domy kultury,
  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.

Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy obierają wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą się planowania i współpracy w grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach.

Najważniejsze terminy:

04.08.2020 r.- ogłoszenie konkursu,

27.10.2020 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12:00,

15.12.2020 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

Regionalny Konkurs Grantowy organizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Patronem konkursu jest ngo.pl – portal organizacji pozarządowych

Więcej informacji na stronie www.rownacszanse.pl lub www.zfr.org.pl

Poszukującym inspiracji lub wizualnych, uzupełniających objaśnień regulaminowych kwestii, polecamy krótkie filmy (Zasady wnioskowania w Konkursie w załączeniu):

Odcinek 1: https://youtu.be/k0lUE3fS-r8

Odcinek 2: https://youtu.be/H33RE7qdBYc

Odcinek 3: https://youtu.be/Z6CkF6IY9_I

Odcinek 4: https://youtu.be/74pBDd-jJZM

Odcinek 5: https://www.youtube.com/watch?v=Wb0hH1qn6Co

Odcinek 6: https://www.youtube.com/watch?v=lDbjFxVU9l8

Wszystkie osoby mające pytania, wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Żywiecką Fundacją Rozwoju we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00.

Tel. (33) 475 44 77

Mail:rownacszanse@zfr.org.pl

Zapraszamy do składania wniosków.

Regulamin dostępny TUTAJ