„Podejście LEADER w województwie śląskim”

2800

Co wspólnego mają miodomaty, obserwatorium astronomiczne i pracownia mody regionalnej? Wszystkie te projekty powstały na terenach wiejskich dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Podejście LEADER w województwie śląskim”, który szerzej przedstawia te inicjatywy (film dostępny jest także w wersji z napisami w j. angielskim oraz bez napisów na kanale Śląskiego Związku Gmin i Powiatów).

Film został przygotowany przez Śląski Związek i Powiatów we współpracy z LGD Ziemia Bielska i LGD Ziemia Pszczyńska w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Tytuł operacji: „Upowszechnianie podejścia LEADER w woj. śląskim na przykładzie działalności śląskich LGD. Film informacyjno – szkoleniowy”.

Więcej informacji o regionalnej Sieci Lokalnych Grup Działania (LGD) pn. SILESIAN LEADER NETWORK z terenu woj. śląskiego: https://tiny.pl/9wf4l