Podsumowanie projektu współpracy ODDO

4458

W dniu 29 maja 2020 r. odbyła się wideokonferencja podsumowująca projekt współpracy ,,Od dziedzictwa do bogactwa”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu:

 • Stowarzyszenia „Partnerstwa Północnej Jury” – Prezes Jerzy Motłoch oraz Specjalista ds. Projektów, Informacji i Współpracy Aleksandra Stachura;
 • LGD „Bractwo Kuźnic” – Pracownik administracyjno-biurowy Anna Włodarczyk;
 • Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” – Prezes Anna Golec oraz Księgowa LGD Agnieszka Macioł;
 • Stowarzyszenia Kraina św. Anny – Prezes Ewa Maria Piłat oraz Główny Specjalista ds. współpracy i promocji Julia Feliniak;
 • Místní akční skupina Opavsko z.s. – Koordynator produktu regionalnego Petra Chroustová;
 • RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – Kierownik biura Petr Pecha.

Ze strony Stowarzyszenia  „Razem na wyżyny” w spotkaniu wzięły udział: Dyrektor Biura Edyta Bauć oraz Pracownik do spraw administracyjnych, promocji i współpracy – Katarzyna Kubica.

Celem projektu ODDO była promocja zasobów przyrodniczych, kulturowych, tradycji i historii obszarów partnerskich LGdów poprzez wspólne poznawanie swoich terenów, wymianę doświadczeń, a także poprzez wydawnictwa tj. album, grę memory, kalendarz i mapy.

W ramach projektu zostały zrealizowane zadania:

 • opracowanie graficzne LOGO projektu (zadanie zrealizowane w marcu 2019 r.) – odpowiedzialne za zadanie było LGD „Bractwo Kuźnic”;
 • wykonanie worków turystycznych i toreb reklamowych (zadanie zrealizowane w sierpniu 2019 r.) – odpowiedzialne za zadanie było LGD „Bractwo Kuźnic”;
 • opracowanie i wydanie trójjęzycznej publikacji albumowej (zadanie zrealizowane w marcu 2020 r.) – odpowiedzialne za zadanie było Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”;
 • opracowanie i wydanie gry memory (zadanie zrealizowane w marcu 2020 r.) – odpowiedzialne za zadanie było Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”;
 • opracowanie i wydanie map promujących projekt współpracy (zadanie zrealizowane w sierpniu 2019 r.) – odpowiedzialne za zadanie było Stowarzyszenie Kraina św. Anny;
 • opracowanie i wydanie kalendarza promującego projekt współpracy (zadanie zrealizowane we wrześniu 2019 r.) – odpowiedzialne za zadanie było Stowarzyszenie Kraina św. Anny;
 • 3 dniowe warsztaty w Polsce z zakresu dziedzictwa lokalnego (zadanie zrealizowane 24-26 kwiecień 2019 r.) – odpowiedzialne za zadanie było Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”;
 • podsumowanie projektu współpracy – wideokonferencja (zadanie zrealizowane 29 maja 2020 r.) – odpowiedzialne za zadanie było Stowarzyszenie „Kraina Dinozaurów”.

Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” składa podziękowania  dla Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, która jako umocowana LGD odpowiadała za koordynację nad prawidłową realizacją projektu współpracy.

Ostatnim etapem projektu jest wniosek o płatność który zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w czerwcu br.

O projekcie można poczytać tutaj ➡ ODDO