Podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2024

156

W dniu 6 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste podsumowanie wdrażania Lokalnej strategii Rozwoju w latach 2016-2024.

Miejscem spotkania była sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

Spotkanie otworzyła Prezes LGD – Jolanta Brzozowska-Ciura, która serdecznie powitała wszystkich gości, którzy przybyli na to ważne dla nas wydarzenie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Bartosz Góra – Kierownik Referatu wdrażania PROW w Departamencie Terenów Wiejskich UM Województwa Śląskiego, Pan Krzysztof Smela – Starosta częstochowski, wójtowie gmin członkowskich LGD Pan Piotr Derejczyk oraz Pani Maria Włodarczyk, dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury, członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej LGD, członkowie LGD oraz mieszkańcy obszaru, beneficjenci i grantobiorcy, a także obecni i byli pracownicy biura.

Zaprezentowany został film podsumowujący działalność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w ciągu ostatnich 9 lat. Były liczby, wskaźniki oraz przede wszystkim wiele obrazów i filmów pokazujących efekty projektów realizowanych przez beneficjentów oraz grantobiorców LGD a także realizowanych przez LGD operacji własnych oraz projektów współpracy.

Spotkanie było także okazją do podziękowania osobom, bez których Stowarzyszenie by nie istniało – wójtom gmin partnerskich, dyrektorom GOK-ów, członkom Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, pracownikom biura, osobom wspierającym działania LGD – kierownictwu i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego.

Ważnym punktem spotkania był także panel dyskusyjny z osobami, które aktywnie realizowały projekty w kończącym się okresie programowania. Panel dyskusyjny poprowadził członek Zarządu LGD – Pan Krzysztof Polewski. Do panelu zaproszone zostały osoby reprezentujące różne sektory:

  • Pan Michał Porada – jako przedstawiciel organizacji pozarządowej realizującej małe granty i infrastrukturę, Klub Sportowy Płomień Lgota Mała.
  • Pan Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski, wcześniej wójt Gminy Mykanów, jeden z założycieli LGD.
  • Pani Magdalena Majewska-Krysińska – Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, jako przedstawiciel instytucji realizującej projekty granotwe.
  • Pan Łukasz Pawłow – jako beneficjant środków na podejmowanie działalności gospodarczej.

Paneliści odpowiadali m.in,. na pytania dotyczące plusów i minusów programu LEADER, jak wyglądał proces aplikowania o środki a także jak wsparcie LGD wpłynęło na ich działalność.

Po części oficjalnej Pani Prezes zaprosiła wszystkich na występ Kapeli Góralskiej „Beskidzcy Zbóje”