Ponowna ocena wniosków w ramach złożonego protestu w konkursie 2/2017

20590

W dniu 26.01.2018r. Rada Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny” dokonała ponownej oceny operacji w ramach konkursu  2/2017 dla których Urząd Marszałkowski potrzymał protesty.
Poniżej zamieszczono dokumentację z przeprowadzonego posiedzenia Rady protokół, uchwałę nr 1 oraz listy operacji, które podlegały rozpatrzeniu.

Protokół

Uchwała

Lista operacji wybranych