Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym

20997

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 17 lutego 2018 r., od godz. 9.30 do 14.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie (ul. Samorządowa 1A) podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o Państwa doświadczenia oraz dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej 3 dni przed warsztatem.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, naszych wnioskodawców, przedstawicieli UMWŚ oraz ościennych LGD, mając na względzie, iż im bardziej reprezentatywne będzie nasze grono, tym owocniejsze będą wnioski z warsztatów.

Warsztat poprowadzą przedstawiciele Fundacji Socjometr z Krakowa.

Swoje uczestnictwo w warsztacie  prosimy potwierdzić telefonicznie (728 104 023) do dnia 16 lutego 2018 r.