Ponowna ocena wniosków w ramach złożonych protestów w konkursach: 4/2020, 5/2020, 6/2020

1320

W dniu 22 lutego 2021 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała ponownej oceny operacji w ramach konkursów: 4/2020, 5/2020, 6/2020 dla których Zarząd Województwa Śląskiego potrzymał protesty.
Poniżej zamieszczono dokumentację z posiedzenia.