Posiedzenie odwoławcze Rady LGD

18243

W dniu 6 października 2017 r. o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie odwoławcze Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące wniosków złożonych w ramach projektu grantowego “Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD” . Zgodnie z procedurą oceny i wyboru, Wnioskodawcom przysługiwało odwołanie od decyzji Rady, które należało wnieść za pośrednictwem LGD w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru.
Ze względu na brak odwołań wniesionych przez Wnioskodawców nie było konieczności przeprowadzenia ponownej oceny.
Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zmian uchwały dotyczącej wyboru zadań i ustalenia kwot grantów w naborze nr 2/2017/G.

Protokół z Posiedzenia Rady wraz z uchwałą zmieniającą Uchwałę nr 3/2017 znajdziecie Państwo poniżej:

Protokół z posiedzenia Rady z 06.10.2017 r.

Uchwała nr 4/2017

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2017