Posiedzenie Rady

403

W dniu 20.04.2022 r. o godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie ul. Cicha 72 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w naborze 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie poprawności obrad i zatwierdzenie porządku posiedzenia i wybór protokolanta.
  2. Podpisanie deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktów interesu oraz Karty rejestru interesów członka Rady.
  3. Przedstawienie zakresu złożonych protestów, dyskusja i głosowanie nad poszczególnymi protestami.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.