Posiedzenie Rady

29921

Informujemy, iż w dniu 12 maja o godzinie 16:30 w siedzibie LGD, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Działając zgodnie z § 15 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Razem na wyżyny ” podczas posiedzenia Rada dokona zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady poprzez kooptację.
W związku z trwającym obecnie naborem wniosków 1/2017/G na projekt grantowy p.t „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny” „,po posiedzeniu zostanie przeprowadzone szkolenie Rady i pracowników LGD. Szkolenie będzie dotyczyło Procedury i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów. Szkolenie poprowadzi dyrektor biura- Edyta Bauć.