Projekt międzynarodowy ODDO warsztaty

544

W związku z realizacją polsko-czeskiego  projektu współpracy p.t. “Od dziedzictwa do bogactwa” (akronim ODDO) zapraszamy do udziału w 3-dniowych warsztatach wyjazdowych.

Partnerzy projektu:

 • Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” 728 958 673, e-mail: biuro@bractwokuznic.pl,
 • LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” 34 327 89 43, e-mail: biuro@jura-ppj.pl,
 • LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” 724 043 108, e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl,
 • LGD Stowarzyszenie Kraina Św. Anny 77 446 71 31, e-mail: biuro@annaland.pl,
 • LGD Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” 77 465 12 13, e-mail: krainadino@onet.eu,
 • MAS „Rymarovsko”,
 • MAS „Opavsko”.

 Cel warsztatów: promocja zasobów przyrodniczych, kulturowych, tradycji i historii poprzez wspólne poznawanie swoich terenów i wymianę doświadczeń.

Termin warsztatów: 24-26 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek).

Miejsce realizacji: obszar województwa śląskiego i opolskiego.

Liczba uczestników warsztatów: 40 osób  (po 7 przedstawicieli z polskich LGD, 5 przedstawicieli z czeskich MAS)

Program warsztatów: poniżej w załączniku.

Sposób zgłaszania na warsztaty: wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” (poniżej
w załączniku) oraz dostarczenie go mailowo lub osobiście do biura LGD właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy do dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek).
O terminowości decyduje data wpływu do biura LGD. Na jednym Formularzu zgłoszeniowym można zgłosić tylko jedną osobę.

Zasady rekrutacji uczestników:

 1. Spełnienie warunków formalnych:
 • terminowy wpływ „Formularza zgłoszeniowego” do biura LGD;
 • poprawność wypełnionego Formularza zgłoszeniowego;
 • zamieszkanie lub zameldowanie na obszarze gminy należącej do jednej
  z w/w LGD-ów lub praca w biurze LGD lub praca w administracji samorządowej w jednej z w/w LGD-ów.
 1. Kolejność zgłoszeń do biura LGD – pierwsze 7 osób zostanie zakwalifikowanych na listę uczestników, kolejne zgłoszone osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
 2. O wynikach rekrutacji osoby zostaną poinformowane telefonicznie najpóźniej do dnia 18 kwietnia.

 

Wszystkie koszty związane z noclegiem, wyżywieniem, transportem, opłatami wstępów i ubezpieczeniem pokrywają Partnerzy projektu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SCENARIUSZ 3 DNIOWYCH WARSZTATÓW