Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”

8460

Promocja działalności edukacyjnej„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu
II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020

 

Jako partner operacji pn. „Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego” realizowanej przez Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Sląskiego, zapraszamy do obejrzenia powstałego w trakcie realizacji filmu promującego działalność 20 gospodarstw edukacyjnych, które tworzą szlak gospodarstw edukacyjnych województwa śląskiego.

Ulotka