Przedstawiciele śląskich LGD na Kaszubach

9761

W dniach 22-24 maja 2019 r. przedstawiciele 11 śląskich LGD-ów uczestniczyli w wyjeździe studyjnym  „Przez kontakty do Rozwoju”. Gościliśmy na terenie LGD Partnerstwa Dorzecza Słupi. Zobaczyliśmy wiele ciekawych projektów dofinansowanych ze środków Programu Leader m.in. noclegi w jurcie – Chudor Dzikiej Łąki, kino plenerowe, w którym wieczorową porą oglądaliśmy „Boską Florence” na dziedzińcu zamkowym w Bytowie, podziwialiśmy grupę hejnalistów działającą przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej i wiele aktywnie działających świetlic wiejskich w różnych gminach PDS. Nie zabrakło również aktywności fizycznej podczas meczu Buble Ball LGD: Północ-Południe.

Wyjazd był bardzo udany, nowe doświadczenia i integracja uczestników. A wszystko możliwe było dzięki dofinansowaniu PROW 2014-2020 w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Wniosek złożył Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach, a Partnerami projektu byli Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, Partnerstwo Północnej Jury oraz LGD „Bractwo Kuźnic”.